1. Verilecek olan burs eğitim ücreti üzerindendir. Yemek, servis, kırtasiye masrafları bursa dâhil değildir.

2. Verilecek olan burs bir sonraki Eğitim Öğretim yılı içindir.

3. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenimi süresince davranış notlarında herhangi bir düşme olmaması ve yılsonu başarı puanlarının 90′ ın altına düşmemesi şartıyla aldıkları oranda burslulukları devam eder.

4. Eğitim bursu okulumuzda kayıt olunması durumunda geçerlidir. Öğrenci, başarısının karşılığını nakdi olarak ödenmesini talep edemez.

5. Puanı eşit olan birden fazla öğrenci olması halinde yaşı küçük olan öğrenci seçilir.

6. Sınava giren her bir öğrenci ve velisi sınav başvurusunu yapmakla birlikte iş bu şartnameyi okuduğunu ve şartlarını aynen kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Sınava iştirak ettikten sonra bu şartnameye itiraz edemez.