1. 2018-2019 Eğitim – Öğretim yılında İstanbul İli sınırları içindeki okulların İlkokul 3,4, Ortaokul 5,6,7, 8, Liselerin 9,10 ve 11. sınıflarında okuyor olmak.

2. Sınav başlamadan önce sınav yerinde hazır bulunmak.

3. Sınava girecek öğrencilerin yanında, fotoğraflı bir kimlik, kurşun kalem ve silgi bulunmalıdır.

4. Sınav başlangıcından itibaren ilk 30 dakika içinde öğrencinin sınav salonundan çıkması yasaktır.

5. Sınav esnasında usulsüzlük veya kopya çektiği belirlenen öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.

6. Sınav soruları Biz Okulları Türkçe, Matemetik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, İngilizce, Din kültürü öğretmenlerinden oluşan komisyon tarafından hazırlanacaktır.

7 Sınav esnasında; cetvel, pergel hesap makinesi gibi yardımcı araçlar kullanılmayacaktır. Müsvedde olarak soru kitapçığında boş bırakılan yerler kullanılacaktır.

8. Sınav sonunda soru kitapçıkları öğrenciye verilmeyecektir.

9. Cep telefonu ve akıllı saat ile sınav salonuna girilmeyecektir.